Books

  1. Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 20. (žrьtva – zapovêdnica). Zagreb: Staroslavenski institut.
  2. Kovačević, Ana. 2016. Negacija od čestice do teksta: Usporedna i povijesna raščlamba negacije u hrvaskoglagoljskoj pismensti. Zagreb: Staroslavenski institut.
  3. Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, 21. sv. (zapovêdь – zemlьnь). Zagreb: Staroslavenski institut.

phone: +385 1 2220025
e-mail: vida.vukoja@stin.hr