Teoretsko i primijenjeno jezikoslovno istraživanje korpusa hrvatskih crkvenoslavenskih tekstova s izradom Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije

Hrvatska zaklada za znanost na osnovi Ugovora o dodjeli sredstava Zaklade po natječaju »Uspostavni istraživački projekti« br. I-2261-2014. novčano podupire projekt »Teoretsko i primijenjeno jezikoslovno istraživanje korpusa hrvatskih crkvenoslavenskih tekstova s izradom Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije« (eng. »Theoretical and applied linguistic research of the corpus of the Croatian Church Slavonic texts with the Dictionary of the Croatian Redaction of Church Slavonic compiling«). Projektu je dodijeljen br. 2462.

Projekt traje od 1. srpnja 2014. do 30. lipnja 2018.


Projekt je na kraju prvoga jednogodišnjega razdoblja trajanja dobio ocjenu:

"A - Odličan napredak (projekt je u potpunosti ispunio svoje ciljeve za zadano razdoblje ili je premašio očekivanja)".

Projekt je na kraju drugog jednogodišnjega razdoblja trajanja dobio ocjenu:

"A - Odličan napredak (projekt je u potpunosti ispunio svoje ciljeve za zadano razdoblje ili je premašio očekivanja)".

telefon: +385 1 2220025
e-mail: vida.vukoja@stin.hr