Računalizacija

Projekt je naslijedio računalno snimljenu JPEG inačicu mjesne kartoteke korpusa hrvatskih crkvenoslavenskih tekstova. Kako kartice nisu računalno pretražive, osnovni je zadatak projekta u ovome području učiniti tu kartoteku računalno čitljivom.

Računalno čitljiva inačica papirnoga korpusa hrvatskih crkvenoslavenskih tekstova dostupna je na poveznici: http://rcjhr.stin.hr/korpus/

telefon: +385 1 2220025
e-mail: vida.vukoja@stin.hr