Knjige

  1. Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 20. (žrьtva – zapovêdnica). (Dictionary of the Church Slavonic language of Croatian redaction. Fasc. 20 (žrьtva – zapovêdnica)). Zagreb: Staroslavenski institut, 2014.
  2. Kovačević, Ana. 2016. Negacija od čestice do teksta: Usporedna i povijesna raščlamba negacije u hrvaskoglagoljskoj pismenosti. (Negation from particle to text: Comparative and historical analysis of negation in Croatian Glagolitic literacy). Zagreb: Staroslavenski institut.
  3. Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, 21. sv. (zapovêdь – zemlьnь). (Dictionary of the Church Slavonic language of Croatian redaction. Fasc. 21 (zapovêdь – zemlьnь)). Zagreb: Staroslavenski institut, 2016.
  4. Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 22. (zemlьnь – i). (Dictionary of the Church Slavonic language of Croatian redaction. Fasc. 22 (zemlьnь – i)). Zagreb: Staroslavenski institut, 2018.

telefon: +385 1 2220025
e-mail: vida.vukoja@stin.hr