Istraživanje korpusa pripremljenoga za izradu Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije

Projektom je predviđeno provesti semantičko istraživanje iz područja (onomasiološko polje čuvstava) te prijevodne teorije i prakse hrvatskih glagoljaša.

Planira se nekoliko gramatičkih istraživanja: o negaciji, sročnosti, glagolskome vidu i imperativu, sintaksi hrvatskoglagoljskoga psaltira, infinitivu i čestici že.

Tri tekstološka istraživanja koja će se provesti posvećena su hrvatskoglagoljskome psaltiru, čitanju svete Elizabete Ugarske i apokrifu Vita Adae et Evae.

telefon: +385 1 2220025
e-mail: vida.vukoja@stin.hr